Op bijna één vijfde van de landbouwbedrijven in Vlaanderen, worden melkkoeien gehouden. 12% van de Vlaamse landbouwbedrijven is gespecialiseerd in melkvee. Op 20 jaar tijd is het aantal bedrijven met melkkoeien in Vlaanderen gehalveerd. Het aantal melkkoeien per bedrijf is in die periode verdubbeld. In 2022 zijn er gemiddeld 77 melkkoeien aanwezig per bedrijf. 

In 2022 worden op één vijfde van alle Vlaamse landbouwbedrijven, ofwel op 4.593 bedrijven, melkkoeien gehouden. Dat aantal vertoonde tot 2012 een dalende trend. In 2013 en 2014 steeg het aantal weer, om hierna opnieuw sterk te dalen. Het aantal bedrijven met melkkoeien is in 2022 ten opzichte van 2002 meer dan gehalveerd.

Van 2002 tot 2022 is het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf meer dan verdubbeld van 34 naar 77 melkkoeien. 

Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van het aantal bedrijven met melkkoeien en het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf. Vanaf 2014 zijn de reforme melkkoeien inbegrepen in het totaal aantal melkkoeien. Deze evolutie wordt weergegeven als een index ten opzichte van 2001. De absolute cijfers zijn beschikbaar via de downloadknop onder de figuur.

12% van de Vlaamse landbouwbedrijven (2.609 bedrijven) is gespecialiseerd in melkvee. Over de periode 2001-2022 valt bij deze groep op dat hun aantal vanaf 2012 min of meer stabiel bleef, in tegenstelling tot alle bedrijven met melkkoeien. 

Het gemiddeld aantal melkkoeien steeg opvallend sterker bij gespecialiseerde melkveebedrijven (van 43 melkkoeien in 2002 naar 106 in 2022). Dit is bijna 2,5 keer meer dan 20 jaar geleden, dit is een sterkere stijging dan bij de bedrijven met melkkoeien.

Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van het aantal gespecialiseerde melkveebedrijven en het gemiddeld aantal melkkoeien per gespecialiseerd melkveebedrijf. Vanaf 2014 zijn de reforme melkkoeien inbegrepen in het totaal aantal melkkoeien. Deze evolutie wordt weergegeven als een index ten opzichte van 2001. De absolute cijfers zijn beschikbaar via de downloadknop onder de figuur.