Met bijna een kwart van de totale productiewaarde is de varkenshouderij economisch een zeer belangrijke sector binnen de Vlaamse landbouw. De varkenssector levert een geliefd exportproduct.

Hoewel het een economisch zeer belangrijke sector is, staan de marges al jaren onder druk. De Vlaamse varkenshouders hebben volop ingezet op lage kosten, schaalvergroting en goede technische resultaten, maar worden hierbij gehinderd door relatief hoge mestafzetkosten en lagere ontvangen prijzen in vergelijking met naburige varkensproducerende landen. Bovendien is de exportgerichtheid van de sector niet alleen een economische sterkte, maar wordt de sector daardoor ook kwetsbaar voor internationale marktverstoringen. Dat werd duidelijk geïllustreerd in 2014 en 2015 met een importverbod dat Rusland tot tweemaal toe oplegde.

De varkensteelt in Vlaanderen is sterk geconcentreerd in West-Vlaanderen, maar neemt ook een belangrijke plaats in een deel van Oost-Vlaanderen en het noorden van Antwerpen en Limburg in. De productie kan opgedeeld worden in twee oriëntaties: opfok en vleesproductie. Beide komen als vrije productie en als contractteelt voor. Veel bedrijven combineren ook de twee oriëntaties. De meeste indicatoren geven een analyse van de gehele varkenssector. Waar mogelijk en relevant maken we een onderscheid tussen beide oriëntaties.

In afwachting tot de interactieve indicatoren van de varkenssector zijn opgemaakt, kan u hier het oude sector-overzicht m.b.t. de varkenssector downloaden:

Sectoroverzicht varkens

Indicatoren varkenssector

Indicatoren over de varkenssector zullen gespreid over 2021 en 2022 worden toegevoegd.

Publicaties varkenssector