Sinds enkele jaren is er in Europa en België een groeiende interesse om insecten te gebruiken voor toepassingen in voeding voor de mens, als voeder voor landbouw- of huisdieren en in de verwerking van organische reststromen. In België zijn een handvol actoren actief die het potentieel van insecten proberen te valoriseren.

Indicatoren insectensector

Publicaties insectensector