De prijzen in deze figuren zijn de gemiddelde uitbetaalde Belgische melkprijzen, maandelijkse premies inbegrepen, betaald aan de producenten.