De vleesproductie afkomstig van kalveren, vlees- en melkvee is goed voor ongeveer een achtste van de totale productiewaarde van de Vlaamse landbouw.

De vleesveesector is verspreid over heel Vlaanderen, maar is iets sterker geconcentreerd in de Kempen, in het noorden van West-Vlaanderen, het Pajottenland en de Vlaamse Ardennen. De vleeskalverhouderij bevindt zich voornamelijk rond Kasterlee.

De rundveesector (vleesvee en melkvee) is ook de bedrijfstak die in Vlaanderen het grootste gedeelte van het landbouwareaal in beslag neemt in de vorm van voederteelten. Rundvlees en levend vleesvee zijn belangrijke exportproducten, getuige het ruime overschot op de handelsbalans.

In afwachting tot de interactieve indicatoren van de vleesveesector zijn opgemaakt, kan u hier het oude sector-overzicht m.b.t. de vleesveesector downloaden:

Sectoroverzicht vleesvee

Indicatoren vleesveesector

Indicatoren over de vleesveesector zullen gespreid over 2021 en 2022 worden toegevoegd.

Publicaties vleesveesector