Deze kaart geeft de ruimtelijke spreiding weer van de melkveesector in Vlaanderen. De belangrijkste concentraties bevinden zich in West-Vlaanderen, het noorden van Oost-Vlaanderen, de Noorderkempen en noord-Limburg. 

Een heat map (of dichtheidsraster) wordt gebruikt om puntgegevens, in dit geval het middelpunt van de melkvee-exploitaties te visualiseren en te analyseren door de punten om te zetten in een regelmatig raster. Aan elke rastercel wordt een waarde toegekend die wordt bepaald door de nabijheid van nabijgelegen punten, waarbij elk punt wordt gewogen met een wegingswaarde. Als wegingswaarde is de totale opbrengstwaarde op basis van de standaard output per dier en de gemiddelde veebezetting gebruikt. 

Ruimtelijk is de melkveesector sterk regionaal geconcentreerd in de Noorderkempen en het noorden van Limburg en verspreid in Oost- en West-Vlaanderen.