Het Geoloket landbouw is een uniek geoportaal dat zich 100% op landbouw focust.

Er bestaan verschillende bronnen die vrij toegankelijke landbouwgerelateerde informatie bevatten. Zo zijn er de landbouwgebruikspercelen uit de verzamelaanvraag , de teeltvrije zones langs waterlopen, de Natura 2000-gebieden, de Gebiedstypes binnen het MAP6, het ecologisch kwetsbaar blijvend grasland en noem maar op. Het Geoloket Landbouw bundelt al deze informatie.