De productiewaarde van melk(producten) bedroeg 1.107 miljoen euro in 2021.

De productiewaarde van melkvee omvat in deze indicator enkel melk en afgeleide producten. De kalveren en melkkoeien die geslacht worden, vallen onder vleesvee. De productiewaarde wordt bepaald door de totale melkproductie, de verwerking tot afgeleide producten zoals melk, kaas, ijs, yoghurt enz. en de bijhorende prijzen. Aangezien melkveehouders hoofdzakelijk melk verkopen, en niet de afgeleide producten, is melk verantwoordelijk voor 97% van de productiewaarde. 

De productiewaarde van melk(producten) varieert in de periode 2010-2021 tussen 632 en 1.107 miljoen euro. In 2021 steeg de productiewaarde van 959 tot 1.107 miljoen euro, een toename met 15%. In 2015 werd het melkquotum afgeschaft. 

Dit is een Vlaamse openbare statistiek: productierekening land- en tuinbouwbedrijven.