De productiewaarde van melk(producten) bedroeg 1.107 miljoen euro in 2021.

De productiewaarde van melk(producten) varieert in de periode 2010-2022 tussen 632 en 1.673 miljoen euro. In 2022 steeg de productiewaarde van 1.107 tot 1.673 miljoen euro, een toename met 51% gestuwd door een grote prijstoename. In 2015 werd het melkquotum afgeschaft. 

De productiewaarde van melkvee omvat in deze indicator enkel melk en afgeleide producten. De kalveren en melkkoeien die geslacht worden, vallen onder vleesvee. De productiewaarde wordt bepaald door de totale melkproductie, de verwerking tot afgeleide producten zoals melk, kaas, ijs, yoghurt enz. en de bijhorende prijzen. Aangezien melkveehouders hoofdzakelijk melk verkopen, en niet de afgeleide producten, is melk verantwoordelijk voor 98% van de productiewaarde. 

Dit is een Vlaamse openbare statistiek: productierekening land- en tuinbouwbedrijven.