De productiewaarde van melk(producten) bedroeg 959 miljoen euro in 2020.

De eindproductiewaarde van melkvee omvat in deze indicator enkel melk en afgeleide producten. De kalveren en melkkoeien die geslacht worden, vallen onder vleesvee. De productiewaarde wordt bepaald door de totale melkproductie, de verwerking tot afgeleide producten zoals melk, kaas, ijs, yoghurt enz. en de bijhorende prijzen. Aangezien melkveehouders hoofdzakelijk melk verkopen, en niet de afgeleide producten, is melk verantwoordelijk voor meer dan 97% van de productiewaarde. 

De productiewaarde van melk(producten) varieert in de periode 2010-2020 tussen 632 en 979 miljoen euro. In 2020 daalde de productiewaarde van 979 tot 959 miljoen euro, een afname met -2%. In 2015 werd het melkquotum afgeschaft. 

Dit is een Vlaamse openbare statistiek: productierekening land- en tuinbouwbedrijven.