Op ruim een achtste van de landbouwbedrijven in Vlaanderen, worden groenten geteeld. Bijna 5% van de Vlaamse landbouwbedrijven is gespecialiseerd in groententeelt. Op 20 jaar tijd is het aantal bedrijven met groenten in Vlaanderen, mede door een uitzonderlijke daling in 2022, met 55% gedaald. De gemiddelde oppervlakte groenten per bedrijf is in die periode gestegen. In 2022 wordt er gemiddeld 9 ha groenten geteeld per bedrijf.

In 2022 worden er op 2.994 bedrijven, ofwel 13% van de Vlaamse landbouwbedrijven, groenten geteeld. Het aantal bedrijven met groenten vertoonde tot 2011 een daling. De laatste tien jaar steeg het aantal bedrijven opnieuw, echter in 2022 is er een uitzonderlijke daling te merken (-29% sinds 2012). Daarnaast steeg de gemiddelde oppervlakte per bedrijf (+46% sinds 2012), wat wijst op schaalvergroting. 

Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van het aantal bedrijven met groenten en de gemiddelde oppervlakte groenten per bedrijf. Deze evolutie wordt weergegeven als een index ten opzichte van 2001. De absolute cijfers zijn beschikbaar via de downloadknop onder de figuur.

De sterke knik in 2022 is voor een groot stuk te wijten aan een administratieve aanpassing. Vanaf 2022 is wordt bij seizoenspacht de teelt(en) aangegeven in de Verzamelaanvraag door de pachter en niet langer door de verpachter(s). Dit heeft een impact op het aantal bedrijven bij teelten waar seizoenspacht een veel gebruikte praktijk is, zoals bij groenten openlucht. Er is een daling van het aantal bedrijven te merken, omdat vanaf 2022 in situaties met seizoenspacht slechts 1 landbouwer (de pachter) alle percelen aangeeft in plaats van de verschillende verpachters.

4,7% van de Vlaamse landbouwbedrijven (1.053 bedrijven) zijn gespecialiseerde groentebedrijven. Het aantal gespecialiseerde bedrijven blijft sinds 2011 vrij stabiel. 

Aardbeien worden in de bepaling van de typologie als groenten gezien. Bij de oppervlakte groenten worden aardbeien niet meegeteld, vandaar dat een aantal gespecialiseerde groentebedrijven geen groenten telen. In 2022 zijn er 860 bedrijven met groenten, die een gespecialiseerd groentebedrijf zijn. De oppervlakte industriegroenten wordt in de bepaling van de typologie als akkerbouw gezien, vandaar de lagere gemiddelde oppervlakte bij de gespecialiseerde groentebedrijven.

Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van het aantal bedrijven met groenten, dat een gespecialiseerd groentebedrijf is en de gemiddelde oppervlakte groenten van deze bedrijven. Deze evolutie wordt weergegeven als een index ten opzichte van 2001. De absolute cijfers zijn beschikbaar via de downloadknop onder de figuur.