Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij streeft ernaar op deze website alle informatie, webpagina's, downloadbare documenten en filmpjes voor iedereen maximaal toegankelijk te maken.

Overeenkomstig met de EU-richtlijn (2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad, het Vlaamse Bestuursdecreet van 7 december 2018, en de normen voor webtoegankelijkheid WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), versie 2.1, volgens criteria op niveau A en AA.

Nalevingsstatus en niet-toegankelijke inhoud

Deze website voldoet grotendeels aan de Web Content Accessibility Guidelines.

Enkel voor deze aspecten voldoet de website niet aan de normen:

  • De pdf-bestanden (publicaties) voldoen niet altijd aan de vereisten voor toegankelijkheid. Als men problemen ondervindt, kan men contact opnemen voor een toegankelijk alternatief.
  • Sommige afbeeldingen hebben nog geen correcte alternatieve omschrijving. Er wordt op regelmatige basis opnieuw getest om deze aan te vullen.
  • De interactieve visualisaties kunnen niet voldoen aan de vereisten voor toegankelijkheid. Als alternatief kan men de achterliggende data downloaden.

Feedback en contactgegevens

Indien u toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. Wij nodigen u ook uit om ons op de hoogte te brengen van informatie, vragen, problemen of tips die de toegankelijkheid van deze website kunnen verbeteren.

Voor specifieke inhoudelijke informatie contacteert u best de dienst in kwestie, die op de meeste webpagina's onderaan staat.

Voor de toegankelijkheid van deze website, over deze toegankelijkheidsverklaring, opmerkingen over de website, of andere algemene problemen kan u rechtstreeks met ons contact opnemen. Stuur dan een bericht naar landbouwcijfers@lv.vlaanderen.be (link opent in uw e-mail applicatie) en u krijgt zo snel mogelijk antwoord, of telefonisch via 02 214 48 20 (tijdens de werkuren).

Via deze weg kan u het Agentschap Landbouw en Zeevisserij in kennis stellen van niet-nakoming van de regels en om informatie en inhoud vragen die buiten het toepassingsgebied van de richtlijn valt.