In deze studie wordt het belang van het vervangingspercentage in de inkomensvorming van het melkveebedrijf besproken. De studie bestaat uit twee grote delen. In het eerste deel wordt een kostprijsanalyse voor het jongvee gemaakt terwijl in het tweede deel ingegaan wordt op de effectieve impact van het vervangingspercentage op het bruto saldo. De belangrijkste bevindingen van de kostprijsanalyse voor jongvee zijn gelijkaardig als die bij de algemene rentabiliteitsanalyse van de melkveetak: de kosten zijn sterk toegenomen over de voorbije jaren en er is een grote spreiding in kostprijs tussen de individuele bedrijven.

Het vervangingspercentage wordt gezien als een belangrijke factor voor de inkomensvorming op melkveebedrijven. De opfok van jongvee is duur en dus kan de beperking van het aantal stuks jongvee zorgen voor een betere inkomensvorming. In deze studie wordt nagegaan of dat daadwerkelijk zo is.

Bij het analyseren van de impact van het vervangingspercentage is het van belang de hoogte van de opfokkosten voor jongvee te kennen. Bij lagere opfokkosten zal de impact van het vervangingspercentage op de inkomensvorming lager zijn dan bij hogere opfokkosten. Daarom wordt in het eerste deel van de studie uitvoerig aandacht besteed aan de opfokkosten, zowel de hoogte ervan als het relatief belang tegenover het totale inkomen. Het tweede deel beschrijft de economische impact van het vervangingspercentage.