Landbouwrapport 2020

Verandering, voedseleconomie, verbondenheid en veerkracht. Dat zijn de vier kernwoorden waarrond het Landbouwrapport 2020 is opgebouwd. Het LARA beschrijft de Vlaamse land- en tuinbouw op basis van structurele, economische, sociale en omgevingsindicatoren. Het boek besteedt ditmaal veel aandacht aan het landbouwinkomen. Het LARA verschaft meer inzicht in dit thema via een bedrijfseconomische en een financiële benadering.

2020 was door de coronacrisis een jaar om (niet) snel te vergeten. Ook de Vlaamse landbouwsector bleef niet gespaard. Innovatie, wendbaarheid en ondernemerschap waren meer dan ooit gevraagd. Dat blijkt ook uit de zeven boeiende portretten, in woord en beeld, van dynamische land- en tuinbouwers in het boek. De epiloog beschrijft hoe de veerkracht van de sector versterkt kan worden.

Visserijrapport 2020

Verandering, voedseleconomie, verbondenheid en veerkracht. Ook het Visserijrapport 2020 is opgebouwd rond deze vier kernwoorden. Het VIRA beschrijft de Vlaamse visserij op basis van structurele, economische, sociale en omgevingsindicatoren. 

Door de permanente dreiging van de Brexit en de coronacrisis was 2020 een jaar om (niet) snel te vergeten. De uitdagingen voor de visserij zijn groot, maar er is ook hoop door de aangekondigde vernieuwing van de Belgische vissersvloot. Innovatie, wendbaarheid en ondernemerschap zijn meer dan ooit gevraagd. In het rapport staan niet alleen cijfers en analyses, maar ook drie boeiende portretten, in woord en beeld, van dynamische figuren uit de sector. Zij vertellen hoe ze de toekomst mee vorm zullen geven.