De visserij is een relatief kleine sector met specifieke socio-economische kenmerken. België heeft een kleine vissersvloot die in twintig jaar tijd bijna gehalveerd is, maar de aanvoer blijft op peil door grotere, performantere vaartuigen. Tong en pladijs zijn de twee voornaamste vissoorten.

Economische en sociale duurzaamheid moet vandaag hand in hand gaan met ecologische duurzaamheid. De zeevisserij moet rekening houden met wijzigende visbestanden, qua volume maar ook qua samenstelling. Het gemeenschappelijke visserijbeleid legt de contouren voor de sector vast en de jaarlijkse quota bepalen de vangstmogelijkheden. Innovatie uit zich onder meer in aanpassingen aan het vistuig om minder energie te verbruiken, maar ook in digitalisering en het toenemende gebruik van data.

Hieronder vind je een indicatorenlijst en een publicatielijst terug, met daarin alle indicatoren en publicaties met betrekking tot de Vlaamse visserij. Je kan deze lijsten verfijnen door zoekveld in te vullen, een deelsector en een thema te kiezen.

Indicatoren visserij

Publicaties visserij