Factorkosten gaan gepaard met de inzet van productiefactoren (grond, bedrijfskapitaal en arbeid). Dat kunnen zowel betaalde factorkosten zijn voor extern aangewende productiefactoren (betaalde pacht, betaalde rente en betaalde lonen) als aangerekende factorkosten voor de inzet van eigen (interne) productiefactoren (fictieve pacht, fictieve rente en vergoeding eigen arbeid ofwel ‘fictief loon’). Fictief wil zeggen dat deze kosten aangerekend worden, maar er geen uitbetalingen tegenover staan. 

De factorkosten behoren tot de vaste kosten. 

Voor meer info hierover én voor de definities van de gehanteerde inkomensindicatoren verwijzen we naar de methodologiepagina rond inkomensindicatoren