De melkveehouderij is een sterk ontwikkelde sector binnen de Vlaamse landbouw. Overal in Vlaanderen wordt melkvee gehouden en de plaatsen waar de melkveehouderij een aanzienlijk aandeel uitmaakt van de totale landbouw, zijn talrijk en vooral gelegen in de Kempen, Noord-Limburg en de Voerstreek.

Net als bij de andere landbouwsectoren is er bij de melkveehouderij al decennialang een proces van schaalvergroting aan de gang. Met het verdwijnen van de melkquota op 1 april 2015 is dat nog versterkt. 

De herstructurering in de rundveesector zet zich in een versneld tempo voort, vooral in de melkveesector. Het aantal melkleveraars is de laatste jaren sterk gedaald, terwijl de totale melkproductie juist groter werd.

De zuivelsector is goed voor meer dan 15% van de waarde van de Vlaamse landbouwproductie. De zuivelproducten vormen het tweede belangrijkste product binnen de veeteelt, na varkensvlees.

In afwachting tot de interactieve indicatoren van de melkveesector zijn opgemaakt, kan u hier het oude sector-overzicht m.b.t. de melkveesector downloaden:

Sectoroverzicht melkvee

Indicatoren melkveesector

Indicatoren over de melkveesector zullen gespreid over 2021 en 2022 worden toegevoegd.

Publicaties melkveesector