Door gemeenten te clusteren op basis van een gelijkaardige land- of tuinbouwactiviteit verkrijgen we de landbouwtyperingskaart van de gemeenten. Het kaartbeeld bevestigt wat we intuïtief aanvoelen: de fruitteelt concentreert zich in Haspengouw, de sierteelt rond Gent, pluimvee en varkens (=veredeling) in West-Vlaanderen, (glas)groenten rond Sint-Katelijne-Waver en melk- en rundvee in de Vlaamse Ardennen of op de armere zandgronden. 

De specialisatie van de land- en tuinbouw in Vlaanderen is vaak regionaal gebonden, wat blijkt uit de landbouwtyperingskaart. De kaart geeft het resultaat weer van een groepering van gemeenten met een gelijkaardige land- of tuinbouwactiviteit (voor methodologie zie: Danckaert et al., 2009).

De regio’s gespecialiseerd in één activiteit zijn duidelijk herkenbaar: fruit rond Sint-Truiden, glasgroenten ten noorden van Sint-Katelijne-Waver, sierteelt ten oosten van Gent, rundvee in de Vlaamse Ardennen en het Pajottenland en intensieve veehouderij (varkens en pluimvee) in West-Vlaanderen. Het Waasland, de Kempen en de streek rond Kruishoutem kenmerken zich door intensieve veehouderij en rundvee. Rond Mechelen is er een streek met overwegend openluchtgroenten. In de omgeving van Leuven komt akkerbouw in combinatie met rundvee voor. De Gentse sierteeltstreek wordt omgeven door een gebied met rundvee en sierteelt. De streek rond Maldegem, Malle, Ham en Peer wordt geklasseerd als melkvee.

Ten opzichte van tien jaar geleden is het landbouwlandschap niet erg veranderd. Rundvee, meer bepaald melkvee, wint wel aan belang. In het Waasland, de Kempen en de streek rond Kruishoutem is er een verschuiving van intensieve veehouderij naar een combinatie van intensieve veehouderij en rundvee. In de streek rond Lier ligt het accent nu iets meer op rundvee en minder op groenten.

Meer uitleg over de berekeningsmethode en de interpretatie van de verschillende typologiegroepen kan u in dit rapport terugvinden: De landbouwactiviteit in Vlaamse gemeenten, proeve van typologie.