Op ruim één vierde van de landbouwbedrijven in Vlaanderen, worden zoogkoeien gehouden. 14% van de Vlaamse landbouwbedrijven is gespecialiseerd in rundvlees. Op 20 jaar tijd is het aantal bedrijven met zoogkoeien in Vlaanderen gehalveerd. Het aantal zoogkoeien per bedrijf is in die periode met 66% gestegen. In 2022 zijn er gemiddeld 24 zoogkoeien aanwezig per bedrijf.

In 2022 wordt op ruim één vierde van alle Vlaamse landbouwbedrijven, ofwel op 5.831 bedrijven, zoogkoeien gehouden. 

Het aantal zoogkoeienhouders vertoont sinds 2002 een dalende tendens (-51% ten opzichte van 2002). Het aantal zoogkoeien is minder sterk gekrompen, zodat het gemiddelde aantal zoogkoeien per bedrijf steeg van 15 in 2002 tot 24 in 2022 (+66%). 

Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van het aantal bedrijven met zoogkoeien en het gemiddeld aantal zoogkoeien per bedrijf. Vanaf 2014 zijn de reforme zoogkoeien inbegrepen in het totaal aantal zoogkoeien. Deze evolutie wordt weergegeven als een index ten opzichte van 2001. De absolute cijfers zijn beschikbaar via de downloadknop onder de figuur.

Ongeveer 14% van de Vlaamse landbouwbedrijven (3.050 bedrijven in 2021) is gespecialiseerd in vleesvee (inclusief gespecialiseerde kalverhouderij). 2.563 bedrijven van deze gespecialiseerde vleesveebedrijven hebben zoogkoeien. We zien dat het aantal gespecialiseerde bedrijven met zoogkoeien minder sterk daalt dan de bedrijven met zoogkoeien (-43% t.o.v. 2002). Het gemiddelde aantal zoogkoeien steeg sterker bij gespecialiseerde vleesveebedrijven met zoogkoeien (+85% tot 28 dieren in 2022). 

Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van het aantal bedrijven met zoogkoeien, die een gespecialiseerd rundvleesbedrijf zijn en het gemiddeld aantal zoogkoeien op die bedrijven. Vanaf 2014 zijn de reforme zoogkoeien inbegrepen in het totaal aantal zoogkoeien. Deze evolutie wordt weergegeven als een index ten opzichte van 2001. De absolute cijfers zijn beschikbaar via de downloadknop onder de figuur.