Hoewel de sierteelt een kleine sector is op het vlak van grondgebruik en aantal bedrijven, is het op economisch vlak een belangrijke sector. De sierteelt realiseert bijna een tiende van de totale productiewaarde van de Vlaamse landbouw.  

Het grootste deel van de sierteelt gebeurt in openlucht. De sierplanten van de boomkwekerij (rozen, heesters, struiken, enz.) nemen de grootste oppervlakte voor hun rekening. De sierteelt is vooral belangrijk in Oost-Vlaanderen, waar hoofdzakelijk potplanten, sierbomen en bosbomen worden geteeld. Meer richting Brussel vinden we de snijbloemensector. 

In afwachting tot de interactieve indicatoren van de sierteeltsector zijn opgemaakt, kan u hier het oude sector-overzicht m.b.t. de tuinbouwsector downloaden:

Sectoroverzicht tuinbouw

Indicatoren sierteelt

Indicatoren over de sierteelt zullen gespreid over 2021 en 2022 worden toegevoegd.