De Belgische prijzen op deze pagina zijn uitgedrukt in euro/100 kg, af fabriek, zonder btw, in representatieve verpakkingseenheid.

Vanaf 2024 worden er geen prijzen van volle melkpoeder meer gepubliceerd op onze website als gevolg van het vertrek van een marktdeelnemer. Dit heeft mededingingsproblemen tot gevolg, aangezien er nu slechts 2 marktdeelnemers overblijven. We stellen alles in het werk om dit te verhelpen.