De fruitsector in Vlaanderen bestaat vooral uit appelen en peren, maar ook aardbeien en kersen. De teelt van peren zit in de lift, terwijl de appelen een dalende trend kennen. 

Op de Haspengouwse bodem in het zuiden van Limburg bevindt zich het grootste fruitteeltgebied. Deze fruitregio loopt verder in het Hageland van de provincie Vlaams-Brabant. Logischerwijs zijn ook de belangrijkste fruitveilingen hier te vinden. Voor aardbeien is de Antwerpse regio en in het bijzonder Hoogstraten zeer belangrijk. In het Waasland, de streek in en rond Sint-Gillis-Waas, worden er veel peren geteeld.

Hoewel de fruitteelt slechts ongeveer 3% van de Vlaamse landbouwoppervlakte inneemt, is de sector verantwoordelijk voor 7% van de totale productiewaarde. Bijna 90% van de waarde van de fruitproductie is voor rekening van peren, aardbeien en appelen. Aardbeien en vooral peren zijn belangrijke exportproducten. De totale handel van fruit vertoont echter een negatief handelssaldo, wat vooral te wijten is aan de invoer van zuidvruchten, zoals bananen.

Vanwege verschillen in de afbakening van de sectoren in de diverse gebruikte databronnen wordt de aardbeienteelt wat betreft de analyses onder rentabiliteit en omgeving opgenomen bij de groenteteelt. Zie voor deze onderdelen ook naar het hoofdstuk ‘Groenten’.

In afwachting tot de interactieve indicatoren van de fruitsector zijn opgemaakt, kan u hier het oude sector-overzicht m.b.t. de tuinbouwsector downloaden:

Sectoroverzicht tuinbouw

Indicatoren fruitsector

Indicatoren over de fruitsector zullen gespreid over 2021 en 2022 worden toegevoegd.

Publicaties fruitsector