Op 7,7% van de landbouwbedrijven in Vlaanderen wordt fruit geteeld. 3,8% van de Vlaamse bedrijven is een gespecialiseerd fruitbedrijf. Het aantal bedrijven met fruit daalde jaarlijks, maar blijft de laatste jaren vrij constant. Daarnaast steeg ook de gemiddelde oppervlakte per bedrijf.  In 2022 wordt er gemiddeld 10,1 ha fruit geteeld per bedrijf.

In 2022 wordt er op 1.718 bedrijven, ofwel 7,7% van de Vlaamse landbouwbedrijven fruit geteeld. Het aantal bedrijven met fruit daalde jaarlijks, maar is de laatste jaren vrij constant. De gemiddelde oppervlakte fruit per bedrijf steeg jaarlijks. Na een lichte daling de laatste 3 jaren, is de gemiddelde oppervlakte in 2022 opnieuw gestegen. In 2022 werd gemiddeld 10,1 ha fruit geteeld per bedrijf.

Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van het aantal bedrijven met fruit en de gemiddelde oppervlakte fruit per bedrijf. Deze evolutie wordt weergegeven als een index ten opzichte van 2001. De absolute cijfers zijn beschikbaar via de downloadknop onder de figuur.

In 2022 zijn er 848 gespecialiseerde fruitbedrijven. Gemiddeld wordt er 17,7 ha fruit geteeld op de gespecialiseerde fruitbedrijven. Aardbeien worden in de bepaling van de typologie als groenten gezien. Bij de oppervlakte fruit worden aardbeien wel meegeteld.

Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van het aantal gespecialiseerde fruitbedrijven en de gemiddelde oppervlakte fruit op gespecialiseerde fruitbedrijven. Deze evolutie wordt weergegeven als een index ten opzichte van 2001. De absolute cijfers zijn beschikbaar via de downloadknop onder de figuur.