In vergelijking met andere sectoren is de pluimveesector eerder beperkt in omvang, maar de laatste jaren is er opnieuw een sterke groei. In de totale productiewaarde van de Vlaamse landbouw heeft pluimvee een aandeel dat iets hoger ligt dan 10%.

De regio’s waar pluimvee een substantieel deel zijn van de landbouwsector zijn beperkt in aantal en bevinden zich vooral in Antwerpen, Limburg en in mindere mate in West-Vlaanderen.

De pluimveesector kan ingedeeld worden in drie activiteiten: vermeerdering, productie van consumptie-eieren en vleesproductie. Aangezien in de brondata niet altijd een duidelijk onderscheid te maken valt tussen de productie van consumptie- en broedeieren, wordt in de indicatoren meestal de legsector in zijn geheel beschouwd. Wat de vleesproductie betreft, zijn analyses meestal toegespitst op de productie van kippenvlees.

De handelsbalans van de pluimveeproducten is positief en dat is grotendeels te danken aan de sterke uitvoer van vers kippenvlees en gevogeltebereidingen.

In afwachting tot de interactieve indicatoren van de pluimveesector zijn opgemaakt, kan u hier het oude sector-overzicht m.b.t. de pluimveesector downloaden:

Sectoroverzicht pluimvee

Indicatoren pluimveesector

Indicatoren over de pluimveesector zullen gespreid over 2021 en 2022 worden toegevoegd.

Publicaties pluimveesector