Het bedrijfsinkomen is gelijk aan het verschil tussen het factorinkomen en de betaalde factorkosten , bestaande uit betaalde pacht, betaalde rente en betaalde arbeid. Er worden dus geen aangerekende kosten voor de productiefactoren (fictieve pacht, fictieve rente, vergoeding eigen arbeid) in rekening gebracht.

Vanuit het standpunt van de bedrijfsleider is dit een belangrijke indicator: het geeft een beeld van het inkomen dat behaald wordt door de inzet van de productiefactoren (grond, bedrijfskapitaal en arbeid) van de bedrijfsleider en meewerkende gezinsleden. 

Voor meer info hierover én voor de definities van de gehanteerde inkomensindicatoren verwijzen we naar de methodologiepagina rond inkomensindicatoren