Op 14% van de landbouwbedrijven in Vlaanderen, worden varkens gehouden. 8% van de Vlaamse landbouwbedrijven zijn gespecialiseerde varkensbedrijven. Op 20 jaar tijd is het aantal bedrijven met varkens in Vlaanderen meer dan gehalveerd. Het aantal varkens per bedrijf is in die periode meer dan verdubbeld. In 2022 zijn er gemiddeld 1.693 varkens aanwezig per bedrijf.

In 2022 worden op 14% van alle Vlaamse landbouwbedrijven, ofwel op 3.183 bedrijven, varkens gehouden.  Het aantal varkenshouders vertoont sinds 2002 een continu dalende tendens (-60% ten opzichte van 2002). Het aantal varkens is minder sterk gekrompen, zodat het gemiddelde aantal varkens per bedrijf steeg van 806 in 2002 tot 1.693 in 2022 (+110%). Schaalvergroting lijkt zich vooral te zullen voortzetten bij de grotere bedrijven. 

Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van het aantal bedrijven met varkens en het gemiddeld aantal varkens per bedrijf. Deze evolutie wordt weergegeven als een index ten opzichte van 2001. De absolute cijfers zijn beschikbaar via de downloadknop onder de figuur.

Ongeveer 8% van de Vlaamse landbouwbedrijven (1.847 bedrijven) zijn gespecialiseerde varkensbedrijven. We zien dat het aantal gespecialiseerde bedrijven minder sterk daalt (-48% t.o.v. 2002), terwijl hun gemiddelde aantal varkens met 79% toeneemt over dezelfde periode.

Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van het aantal gespecialiseerde varkensbedrijven en het gemiddeld aantal varkens per gespecialiseerd varkensbedrijf. Deze evolutie wordt weergegeven als een index ten opzichte van 2001. De absolute cijfers zijn beschikbaar via de downloadknop onder de figuur.