De paardensector in Vlaanderen is uitermate divers en omvat een veelheid aan activiteiten. De drie pijlers zijn de paardenfokkerij, het gebruik van paarden, hetzij beroepsmatig, hetzij voor recreatieve of sportieve doeleinden, en opleidingen en beroepen. In totaal vertegenwoordigt de sector een aanzienlijk economisch belang.

Eind 2020 telde Vlaanderen ruim 197.000 paardachtigen: paarden, pony’s, ezels, zebra’s, of een kruising daarvan. Dat is 65% van alle in België geregistreerde paardachtigen. De afgelopen jaren is het totale aantal paardachtigen in Vlaanderen stelselmatig toegenomen. Oost-Vlaanderen en Antwerpen springen eruit met een aandeel van respectievelijk 27% en 25%.

Publicaties paardensector