Actuele prijzen en marktinformatie helpen de marktdeelnemers om de ontwikkelingen in de marktsituatie op te volgen. Op deze pagina kan u deze informatie voor specifieke producten per sector vinden.

Onze  landbouw- en voedingssector werkt sterk marktgericht. Bedrijven produceren in functie van wat de consumenten vragen. Door de veranderende markt is het niet altijd gemakkelijk voor land- en tuinbouwers om een goed overzicht op de prijzen te hebben en te houden.

De Europese lidstaten zijn verplicht marktinformatie aan de Europese Commissie te melden. Het gaat hier voornamelijk om wekelijks en maandelijks te melden prijsgegevens van de meeste landbouwsectoren, maar ook om productie- en areaalgegevens van een aantal sectoren. Naast de gegevens over de ‘ruwe’ landbouwproducten worden ook marktgegevens over verwerkte producten gepubliceerd.

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij verzamelt en verwerkt deze gegevens en publiceert deze  gegevens wekelijks op deze website.

Actuele prijzen en marktinformatie

Publicaties over marktinformatie