Dit rapport heeft als doelstelling om een zinvolle en werkbare benchmarking te presenteren voor de Vlaamse landbouw. Er wordt voorgesteld dat het jaar 2006 als nulmeting zou fungeren. Op basis van de jaarlijkse berekening van de geselecteerde parameters kan dan een tijdreeks worden opgebouwd op basis waarvan een opvolging of monitoring kan gebeuren. Tegen 2020 bevat deze reeks 15 jaarreeksen.

Het Vlaamse toekomstplan “Vlaanderen in Actie” bevat ook een doelstelling voor de landbouw. De Vlaamse Regering streeft ernaar dat in 2020 de landbouw in Vlaanderen een performante landbouw is die de vergelijking met de Europese landbouweconomische topregio’s kan doorstaan”. Dit rapport presenteert een zinvolle en werkbare benchmarking voor de Vlaamse landbouw. Het jaar 2006 zou als nulmeting fungeren. Op basis van de jaarlijkse berekening van de geselecteerde parameters kan een tijdreeks worden opgebouwd die de basis vormt voor de opvolging of monitoring. Tegen 2020 bevat deze reeks 15 jaaroverzichten.