Op 4,1% van de landbouwbedrijven in Vlaanderen worden siergewassen geteeld. 3% van de Vlaamse bedrijven is een gespecialiseerd sierteeltbedrijf. Het aantal bedrijven met sierteelt blijft de laatste jaren vrij stabiel. De gemiddelde oppervlakte siergewassen per bedrijf is licht stijgend. In 2022 worden er gemiddeld 6,31 ha siergewassen geteeld per bedrijf.

In 2022 wordt er op 921 bedrijven, ofwel 4,1% van de Vlaamse landbouwbedrijven, aan sierteelt gedaan. Het aantal bedrijven met sierteelt vertoonde een dalende trend, maar blijft de laatste jaren vrij stabiel. Daarnaast is ook de gemiddelde oppervlakte per bedrijf licht stijgend. In 2022 werden gemiddeld 6,31 ha siergewassen geteeld per bedrijf.

Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van het aantal bedrijven met sierteelt en de gemiddelde oppervlakte sierteelt per bedrijf. Deze evolutie wordt weergegeven als een index ten opzichte van 2001. De absolute cijfers zijn beschikbaar via de downloadknop onder de figuur.

In 2022 zijn er 664 gespecialiseerde sierteeltbedrijven met sierteeltgewassen. Gemiddeld wordt er 7,72 ha siergewassen geteeld op de gespecialiseerde sierteeltbedrijven.

Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van het aantal bedrijven met sierteelt, die een gespecialiseerd sierteeltbedrijf zijn en de gemiddelde oppervlakte sierteelt op deze bedrijven. Deze evolutie wordt weergegeven als een index ten opzichte van 2001. De absolute cijfers zijn beschikbaar via de downloadknop onder de figuur.