In Vlaanderen is 46% van de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven in veeteelt gespecialiseerd, 33% zijn gespecialiseerde akkerbouwbedrijven en 13% gespecialiseerde tuinbouwbedrijven. Binnen de gespecialiseerde veeteeltbedrijven is meer dan de helft in melk- en rundvee gespecialiseerd. 

De Vlaamse land- en tuinbouw wordt gekenmerkt door een sterke specialisatiegraad. 91% van de bedrijven is gespecialiseerd in één van de drie subsectoren, met veeteelt als veruit de belangrijkste specialisatie (46%), gevolgd door akkerbouw (33%) en tuinbouw (13%). Binnen de veeteelt is de rundveehouderij het sterkst vertegenwoordigd.

Dit is een Vlaamse openbare statistiek: Land- en tuinbouwbedrijven.