Hoewel de groenteteelt slechts 5% van de Vlaamse landbouwoppervlakte inneemt, realiseert deze sector ongeveer 13% van de waarde van de Vlaamse landbouwproductie.

Vlaanderen is de grootste uitvoerder van diepvriesgroenten ter wereld, met een exportwaarde van meer dan 1,1 miljard euro.

De groenteteelt in openlucht is vooral terug te vinden in West-Vlaanderen, de groenteteelt onder glas in de provincie Antwerpen. Het overgrote deel van het groenteareaal is bestemd voor de teelt van groenten in openlucht (zoals wortelen, bloemkool en prei). Tomaten, kropsla en paprika zijn de belangrijkste teelten onder glas.

In afwachting tot de interactieve indicatoren van de groentensector zijn opgemaakt, kan u hier het oude sector-overzicht m.b.t. de tuinbouwsector downloaden:

Sectoroverzicht tuinbouw

Indicatoren groentesector

Indicatoren over de groentesector zullen gespreid over 2021 en 2022 worden toegevoegd.

Publicaties groentesector