De vraag naar kwaliteitsvolle en actuele data groeit elk jaar. Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij probeert zoveel mogelijk van zijn data te ontsluiten, zonder daarbij de bescherming van persoonsgegevens uit het oog te verliezen.

Datasets