Op 12% van de landbouwbedrijven in Vlaanderen, worden groenten in open lucht geteeld. 2% van de Vlaamse landbouwbedrijven is gespecialiseerd in groententeelt en teelt groenten in open lucht. De laatste tien jaar was het aantal bedrijven met groenten in open lucht in Vlaanderen opnieuw aan het stijgen. In 2022 daalt het aantal bedrijven uitzonderlijk. De gemiddelde oppervlakte groenten open lucht per bedrijf is in die periode gestegen. In 2022 wordt er gemiddeld 10 ha groenten in open lucht geteeld per bedrijf.

In 2022 worden er op 2.644 bedrijven, ofwel 12% van de Vlaamse landbouwbedrijven, groenten in open lucht geteeld. Op 20 jaar tijd is het aantal bedrijven met groenten in open lucht in Vlaanderen, mede door een uitzonderlijke daling in 2022, met 52% gedaald. Daarnaast steeg ook de gemiddelde oppervlakte per bedrijf (+50% sinds 2012), wat wijst op schaalvergroting. In 2022 werd gemiddeld 10 ha groenten in open lucht geteeld per bedrijf.

Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van het aantal bedrijven met groenten in open lucht en de gemiddelde oppervlakte groenten in open lucht per bedrijf. Deze evolutie wordt weergegeven als een index ten opzichte van 2001. De absolute cijfers zijn beschikbaar via de downloadknop onder de figuur.

De sterke knik in 2022 is voor een groot stuk te wijten aan een administratieve aanpassing. Vanaf 2022 is wordt bij seizoenspacht de teelt(en) aangegeven in de Verzamelaanvraag door de pachter en niet langer door de verpachter(s). Dit heeft een impact op het aantal bedrijven bij teelten waar seizoenspacht een veel gebruikte praktijk is, zoals bij groenten openlucht. Er is een daling van het aantal bedrijven te merken, omdat vanaf 2022 in situaties met seizoenspacht slechts 1 landbouwer (de pachter) alle percelen aangeeft in plaats van de verschillende verpachters.

In 2022 zijn er 541 bedrijven met groenten open lucht, die een gespecialiseerd groentebedrijf zijn. Gemiddeld wordt er 9,6 ha groenten open lucht geteeld op de gespecialiseerde groentebedrijven met groenten in open lucht. De oppervlakte industriegroenten worden in de bepaling van de typologie als akkerbouw gezien, vandaar de lagere gemiddelde oppervlakte groenten open lucht bij de gespecialiseerde groentebedrijven.

Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van het aantal bedrijven met groenten in open lucht, die een gespecialiseerd groentebedrijf zijn en de gemiddelde oppervlakte groenten in open lucht op deze bedrijven. Deze evolutie wordt weergegeven als een index ten opzichte van 2001. De absolute cijfers zijn beschikbaar via de downloadknop onder de figuur.