Het project “Melkveecafé” is een initiatief van de eenheid Landbouw & Maatschappij van het ILVO en de afdeling Monitoring en Studie (AMS) van het Departement LV. Twee groepen van telkens een tiental gespecialiseerde melkveehouders uit Oost-Vlaanderen en Antwerpen komen enkele keren per jaar samen in discussiegroepen om aspecten van een duurzame bedrijfsvoering te bespreken.

Evolutie naar duurzaamheid kan slechts wanneer verschillende betrokkenen gezamenlijk leren en acties ondernemen. Dat is het uitgangspunt van een gezamenlijk project rond melkveecafés, dat de afdeling Monitoring en Studie (AMS) van het Departement Landbouw en Visserij en de eenheid Landbouw en Maatschappij (L&M) van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek vorig jaar opgestart hebben. ‘Grenzen verleggen’ staat in de titel. ‘Sociaal leren’ is een kernbegrip voor de wetenschappelijke onderbouwing van het project.

Het project bleek een zeer interessante case om met behulp van de ILVO-L&M-duurzaamheidsster ‘sociaal leren’ in de praktijk uit te testen en om de boekhoudkundige gegevens van AMS meer ten dienste van de landbouwer te stellen. Negentien melkveehouders uit Antwerpen en Oost-Vlaanderen kwamen een aantal keer in discussiesessies samen om over verschillende aspecten van duurzame landbouw te discussiëren. Tijdens de melkveecafés konden de landbouwers de sterke en zwakke punten van hun bedrijf nagaan, ervaringen uitwisselen en samen met hun collega’s en experts zoeken naar duurzame maatregelen, die verder met de specifieke bedrijfssituatie afgetoetst konden worden.