Op 3% van de landbouwbedrijven in Vlaanderen, worden groenten onder glas geteeld. 2% van de Vlaamse landbouwbedrijven teelt glasgroenten en is gespecialiseerd in groententeelt. Het aantal bedrijven met glasgroenten daalt jaarlijks, maar is de laatste 3 jaar opnieuw gestegen. De gemiddelde oppervlakte groenten onder glas per bedrijf is gestegen. In 2022 wordt er gemiddeld 1,8 ha groenten onder glas geteeld per bedrijf.

In 2022 worden er op 697 bedrijven, ofwel 3% van de Vlaamse landbouwbedrijven, groenten onder glas geteeld. Het aantal bedrijven met groenten onder glas daalt jaarlijks, maar is de laatste 3 jaar opnieuw gestegen. Daarnaast steeg ook de gemiddelde oppervlakte per bedrijf, deze is met 45% gestegen op 10 jaar tijd, wat wijst op schaalvergroting. In 2022 werd gemiddeld 1,8 ha groenten onder glas geteeld per bedrijf. 

Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van het aantal bedrijven met groenten onder glas en de gemiddelde oppervlakte groenten onder glas per bedrijf. Deze evolutie wordt weergegeven als een index ten opzichte van 2001. De absolute cijfers zijn beschikbaar via de downloadknop onder de figuur.

In 2022 zijn er 473 bedrijven met groenten onder glas, die een gespecialiseerd groentebedrijf zijn. Gemiddeld wordt er 2,4 ha groenten onder glas geteeld op de gespecialiseerde groentebedrijven met groenten onder glas.

Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van het aantal bedrijven met groenten onder glas, die een gespecialiseerd groentebedrijf zijn en de gemiddelde oppervlakte groenten onder glas op deze bedrijven. Deze evolutie wordt weergegeven als een index ten opzichte van 2001. De absolute cijfers zijn beschikbaar via de downloadknop onder de figuur.