De verzamelaanvraag (of VA) is de jaarlijkse aangifte die een grondgebruiker moet doen van zijn gebruikspercelen. De verzamelaanvraag vormt een belangrijke basis voor verschillende steunaanvragen voor landbouwers, maar is ook een essentieel onderdeel binnen de mestwetgeving. Mestbankaangifteplichtigen (niet enkel landbouwers) dienen dus ook een verzamelaanvraag in. 

Meer informatie over de verzamelaanvraag kan terugvinden op de website van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.