Vlaanderen telt in 2020 1,3 miljoen runderen, 5,8 miljoen varkens en 45,6 miljoen stuks pluimvee. Het aantal runderen daalt, terwijl het aantal stuks varkens en pluimvee stijgt.

Vlaanderen telt in 2020 1,3 miljoen runderen, 5,8 miljoen varkens en 45,6 miljoen stuks pluimvee. Tussen 2010 en 2020 schommelde het aantal varkens rond 6 miljoen, met een dalende trend sinds 2013. De rundveestapel vertoonde al vanaf de jaren negentig een dalende trend, maar nam sinds 2014 opnieuw toe. In 2017 kwam hier een einde aan. Het aantal zoogkoeien is sinds 2009 met een kwart gedaald. De groei van de melkveestapel zet zich daarentegen voort. Ten opzichte van 2010 is het aantal melkkoeien met 16,5% gegroeid. Bij pluimvee is op lange termijn een sterke groei merkbaar, vooral bij vleeskippen.

Dit is een Vlaamse openbare statistiek: veestapel.