Vlaanderen telt in 2022 1,25 miljoen runderen, 5,4 miljoen varkens en 45,5 miljoen stuks pluimvee. Het aantal zoogkoeien en varkens daalt tegenover 2012, terwijl het aantal melkkoeien en kippen stijgt.

Vlaanderen telt in 2022 1,25 miljoen runderen, 5,4 miljoen varkens en 45,5 miljoen stuks pluimvee. Sinds 2005 schommelde het aantal varkens rond 6 miljoen. Door de dalende trend sinds 2013, is het aantal de laatste jaren lager. De rundveestapel vertoonde al vanaf de jaren negentig een dalende trend, maar nam sinds 2014 opnieuw toe. In 2017 kwam hier een einde aan. Het aantal zoogkoeien is sinds 2012 met 30% gedaald. De groei van de melkveestapel zet zich daarentegen voort. Ten opzichte van 2012 is het aantal melkkoeien met één vijfde gegroeid. Bij pluimvee is op lange termijn een sterke groei merkbaar, vooral bij vleeskippen.

Dit is een Vlaamse openbare statistiek: veestapel.