Leden van producentenorganisaties (PO's) blijken over het algemeen tevreden te zijn over hun PO en hebben vooral hoge verwachtingen rond afzet en prijsvorming. Bij de niet-PO-leden heerst een zeer grote verscheidenheid, maar ook hier werkt een vijfde samen met anderen voor hun afzet. 

Er zijn verschillen in de verwachtingen en klemtonen die leven tussen verschillende groepen onder de groente- en fruittelers. Dat blijkt uit een enquête bij Vlaamse groente- en fruittelers en bij Waalse, Nederlandse en Franse groente- en fruittelers die aangesloten zijn bij een Vlaamse producentenorganisatie.

In april 2014 is een grootschalige enquête uitgevoerd bij groente- en fruittelers over hun afzet en de rol hierin van producentenorganisaties (PO’s) zoals veilingen. De enquête vond plaats bij zowel leden van PO’s als niet-leden. Dit rapport geeft de houdingen, percepties, verzuchtingen en toekomstperspectieven weer van de groente- en fruittelers rond hun afzet en de organisatie ervan.

Hoewel de enquête in het voorjaar 2014 afgenomen werd en dus geen rekening houdt met de impact van het handelsembargo door Rusland, blijkt uit de antwoorden dat toen al heel wat telers zich zorgen maakten over hun inkomen en het beleid en zich vragen stelden bij de bedrijfs- en sectorontwikkeling.