Het rapport geeft van een aantal groenten in openlucht een rentabiliteits- en kostprijsanalyse voor de periode 2010-2013. Dat gebeurt op basis van boekhoudgegevens van Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven die aangesloten zijn bij het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) van het Departement Landbouw en Visserij.

Dit rapport geeft van een aantal groenten in openlucht een rentabiliteits- en kostprijsanalyse voor de periode 2010-2013. Dat gebeurt op basis van boekhoudgegevens van Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven die aangesloten zijn bij het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) van het Departement Landbouw en Visserij.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen groenten in openlucht voor de industrie en groenten in openlucht voor de versmarkt. De groenteteelt in openlucht is zeer divers en telt veel teelten. Het is daarom niet mogelijk om voor alle groenteteelten in openlucht een analyse te geven. Voor groenten in openlucht voor de industrie komen volgende teelten aan bod: groene erwten, groene bonen, bloemkool, spruiten, spinazie, wortelen, schorseneren en ui. Voor groenten in openlucht voor de versmarkt gaat het om bloemkool en prei.