Deze kaart geeft de ruimtelijke spreiding weer van de belangrijkste fruitteeltgebieden in Vlaanderen. Haspengouw is het belangrijkste gebied voor de pitfruitteelt. De andere gebiedjes die oplichten in de kaart zijn vooral te verklaren door de aardbeiteelt (regio Roeselare, Beveren, Hoogstraten). 

Een heat map (of dichtheidsraster) wordt gebruikt om puntgegevens, in dit geval het middelpunt van de fruitteeltpercelen uit de verzamelaanvraag 2021, te visualiseren en te analyseren door de punten om te zetten in een regelmatig raster. Aan elke rastercel wordt een waarde toegekend die wordt bepaald door de nabijheid van nabijgelegen punten, waarbij elk punt wordt gewogen met een wegingswaarde. Als wegingswaarde is de totale opbrengstwaarde van het perceel op basis van de standaard output van de teelt per ha en de grootte van het perceel gebruikt. 

Ruimtelijk is de fruitteelt sterk regionaal geconcentreerd. Op de Haspengouwse bodem in het zuiden van Limburg bevindt zich het grootste fruitteeltgebied. Deze fruitregio loopt verder in het Hageland van de provincie Vlaams-Brabant. Logischerwijs zijn ook de belangrijkste fruitveilingen hier te vinden: de Belgische Fruitveiling, de Limburgse Tuinbouwveiling en BelOrta. De gebieden rond Roeselare, het Antwerpse en Hoogstraten lichten op omwille van de aardbeiteelt.