In 2021 bedroeg de productiewaarde van fruit 531 miljoen euro. Peren zijn het belangrijkste product voor de Vlaamse fruitteelt.

De productiewaarde wordt bepaald door de totale productie en prijs van land- en tuinbouwproducten. Het totale areaal, de productie per hectare en de prijs zijn de belangrijkste variabelen. Fruit wordt hoofdzakelijk in openlucht geteeld, maar aardbeien en kleinfruit komen ook voor in beschutte teeltmilieus. Er zijn vaak schommelingen in de jaarlijkse resultaten. Goede of slechte weersomstandigheden en oogsten in Vlaanderen en het buitenland hebben een grote invloed op de totale productie en prijs van de producten.

De eindproductiewaarde van de Vlaamse fruitsector ligt sinds 2010 tussen 302 en 531 miljoen euro. In 2021 steeg de productiewaarde van 479 tot 531 miljoen euro, een toename met +11%.

Peren zijn het belangrijkste product voor de Vlaamse fruitteelt met aandelen tussen 32% en 45%. Aardbeien staan op de tweede plaats met aandelen tussen 22% en 34%. Het aandeel van appels gaat, zeker vergeleken met een verder verleden, achteruit. Kersen en krieken hebben een kleiner aandeel. Onder het overige fruit vallen o.a. bessen (stekelbessen, aalbessen, blauwe bessen, kiwibessen, zwarte bessen, frambozen…), pruimen en druiven. 

Voor hardfruit (appels en peren) wordt het campagnejaar gebruikt, van augustus van het huidige jaar tot juli van het volgende jaar. Dit is nodig omdat appels en peren een lange verkoopperiode hebben. Voor de overige fruitteelten wordt het kalenderjaar gebruikt. 

Dit is een Vlaamse openbare statistiek: productierekening land- en tuinbouwbedrijven.