In het kader van transparantie van het beleid en opdat stakeholders tijdig en sneller kunnen inspelen op nieuwe evoluties op de markt, kan u hier de recentste productiegegevens terugvinden voor de pluimveevleessector.

In de figuren vindt u de productiegegevens voor kippen.  De recentste productiegegevens die hieronder worden weergegeven, kunnen ook worden gedownload via de download-knop bij elke figuur.

In de downloadbare gegevens kunt u de volgende gegevens vinden:

  • slachtingen: kippen, kalkoenen, eenden en andere gevogelte uitgedrukt in gewicht en in aantal
  • inleg broedeieren: het aantal ingelegde broedeieren (kippen, moederdieren, eenden, ganzen, kalkoenen en parelhoenen) in Belgische broeierijen, uitgedrukt in ‘1000 broedeieren per maand
  • opzet eendagskuikens: het aantal opgezette eendagskuikens (kippen, moederdieren, eenden, ganzen, kalkoenen en parelhoenen) in België, zijnde de som van het aantal eendagskuikens dat is uitgekomen in een Belgische broeierij en in België werd opgezet en het aantal ingevoerde eendagskuikens, uitgedrukt in ‘1000 kuikens per maand