De Vlaamse land- en tuinbouwsector wordt gekenmerkt door een continue schaalvergroting. Het aantal bedrijven daalt, terwijl de oppervlakte, het aantal dieren en de standaard output per bedrijf stijgt.

De land- en tuinbouw wordt gekenmerkt door schaalvergroting. Ten opzichte van 2012 is de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf met 13% gestegen tot 27,6 hectare.

Ook de gemiddelde grootte van de veestapel per bedrijf stijgt continu. Een gespecialiseerd rundveebedrijf heeft in 2022 157 runderen, een varkensbedrijf 2.313 varkens en een pluimveebedrijf 67.362 kippen.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal runderen op gespecialiseerde rundveebedrijven, het gemiddeld aantal varkens op gespecialiseerde varkensbedrijven en het gemiddeld aantal kippen op gespecialiseerde pluimveebedrijven weergegeven.

Terwijl het aantal landbouwbedrijven gestaag vermindert, groeit de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond, de veebezetting (uitgedrukt in grootvee-eenheden ) en de standaard output  per bedrijf.