De Vlaamse land- en tuinbouwsector wordt gekenmerkt door een continue schaalvergroting. Het aantal bedrijven daalt, terwijl de oppervlakte, het aantal dieren en de standaard output per bedrijf stijgt.

De land- en tuinbouw wordt gekenmerkt door schaalvergroting. Ten opzichte van 2011 is de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf met 14% gestegen tot 26,9 hectare.

Ook de gemiddelde grootte van de veestapel per bedrijf stijgt continu. Een gespecialiseerd rundveebedrijf heeft in 2021 157 runderen, een varkensbedrijf 2.290 varkens en een pluimveebedrijf 68.271 kippen.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal runderen op gespecialiseerde rundveebedrijven, het gemiddeld aantal varkens op gespecialiseerde varkensbedrijven en het gemiddeld aantal kippen op gespecialiseerde pluimveebedrijven weergegeven.

Terwijl het aantal landbouwbedrijven gestaag vermindert, groeit de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond, de veebezetting (uitgedrukt in grootvee-eenheden ) en de standaard output  per bedrijf.