Sinds 2009 is het totale aantal dieren onder biocontrole meer dan verdrievoudigd. De stijging is het meest uitgesproken bij de varkens en het minst bij de schapen.

Het totale aantal dieren dat als biologisch geregistreerd is, neemt in 2020 toe tot 731.939 stuks. Dat is een stijging met 4% ten opzichte van het voorgaande jaar. Laten we het pluimvee buiten beschouwing, dan tekent zich zelfs een toename af met 20%. In vergelijking met de totale veestapel blijft het aantal biologisch gehouden dieren in Vlaanderen echter zeer beperkt.

Het aantal varkens onder biocontrole kent in 2020 een opmerkelijke toename (+59%). De groei in de biologische pluimveehouderij zet zich door met een stijging van 4%. Ongeveer 45% van het biopluimvee zijn legkippen, 41% zijn vleeskippen en de 15% zijn opfokpoeljen. Het aantal biogeiten is met een vijfde gestegen tegenover 2019, terwijl het aantal schapen dat op biologische wijze wordt gehouden met meer dan een kwart is afgenomen.

Dit is een Vlaamse openbare statistiek: land- en tuinbouwbedrijven.