Grootvee-eenheden (GVE) is een omrekeningsfactor om de landbouwdieren op een uniforme manier weer te geven en te vergelijken. Het aantal GVE wordt bepaald door het aantal dieren om te zetten met behulp van volgende coëfficiënten:

 • runderen jonger dan 1 jaar    0,4
 • runderen van 1 jaar en jonger dan 2 jaar    0,6
 • mannelijke runderen van 2 jaar en meer    1
 • vaarzen van 2 jaar en meer    0,5
 • melkkoeien    1
 • zoogkoeien en reforme koeien    0,8
 • schapen en geiten    0,1
 • biggen van minder dan 20 kg    0,027
 • zeugen    0,5
 • andere varkens    0,3
 • vleeskippen    0,007
 • leghennen, poeljen en fokhanen    0,014
 • ander pluimvee    0,03
 • paardachtigen    0,6