De productiewaarde van vleesvee bedroeg 551 miljoen euro in 2020.

De eindproductiewaarde wordt bepaald door de totale productie en prijs van vee dat geslacht wordt. Naast vleeskalveren en –koeien vallen ook geslachte melkkoeien hieronder. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kalveren en volwassen runderen. De productie van Vlaanderen is opgebouwd uit de Vlaamse slachtproductie, de uitvoer van fok- en gebruiksdieren en het gewestelijk migratiesaldo. Dieren die vanuit Wallonië naar Vlaanderen komen of andersom worden deels meegeteld. 

De productiewaarde varieert in de periode 2010-2020 tussen 551 en 705 miljoen euro. In 2020 daalde de productiewaarde van 596 miljoen tot 551 miljoen euro, een afname met -7,5%. De laatste jaren is een dalende trend zichtbaar. 

Het aandeel is de laatste jaren ruwweg 40% kalveren en 60% volwassen dieren. 

Dit is een Vlaamse openbare statistiek: productierekening land- en tuinbouwbedrijven.