Onderstaande prijzen zijn de gemiddelde groothandelsprijzen voor klasse A (M+L) uitgedrukt in euro/100 kg per houderijsysteem. De prijzen zijn afkomstig van de meldingsplichtige pakstations.