Hieronder vindt u de productievolumes van de runderkarkassen die geslacht werden in FAVV erkende slachthuizen in België en die geschikt verklaard werden voor consumptie.  In de downloadbare gegevens vindt u deze ook in aantal uitgedrukt.

Onderstaande grafiek toont het gemiddelde slachtgewicht onderverdeeld per SEUROP bevleesdheidsklasse , van runderen die werden geslacht in de indelingsplichtige slachthuizen in Vlaanderen. Het slachtgewicht werd niet omgerekend met de correctiecoëfficiënt naar de EU-standaardaanbiedingsvorm.

Onderstaande grafiek toont het gemiddelde slachtgewicht onderverdeeld per categorie van het karkas , van runderen met een bevleesdheidsklasse S, E of U die werden geslacht in de indelingsplichtige slachthuizen in Vlaanderen.  De waarden worden enkel getoond indien er op jaarbasis minimum 15 runderkarkassen werden ingedeeld.  Het slachtgewicht werd niet omgerekend met de correctiecoëfficiënt naar de EU-standaardaanbiedingsvorm.

Onderstaande grafiek toont het gemiddelde slachtgewicht onderverdeeld per categorie van het karkas , van runderen met een bevleesdheidsklasse R, O of P die werden geslacht in de indelingsplichtige slachthuizen in Vlaanderen.  De waarden worden enkel getoond indien er op jaarbasis minimum 15 runderkarkassen werden ingedeeld.  Het slachtgewicht werd niet omgerekend met de correctiecoëfficiënt naar de EU-standaardaanbiedingsvorm.