De eindproductiewaarde van de Vlaamse groenteteelt onder glas bedroeg in 2021 475 miljoen euro. Tomaten zijn veruit het belangrijkste product.

De productiewaarde wordt bepaald door de totale productie en prijs van land- en tuinbouwproducten. Het totale areaal, de productie per hectare en de prijs zijn de belangrijkste variabelen. Groenteteelt kan onderverdeeld worden in groenten onder glas en groenten in openlucht. Ook champignons worden onder de noemer “groenten onder glas” geplaatst.

De eindproductiewaarde van de Vlaamse groenteteelt onder glas ligt sinds 2010 tussen 257 en 475 miljoen euro. In 2021 steeg de productiewaarde van 430 tot 475 miljoen euro, een toename van 10%.

Tomaten zijn veruit het belangrijkste product, met aandelen van 45% tot 65%. Allerlei vormen vallen hieronder: trostomaten, losse tomaten, specialty tomaten enz. Sla, paprika’s en overige groenten hebben elk een gelijkaardig aandeel van minder dan 10%. Onder de overige groenten vallen bijvoorbeeld een beperkte hoeveelheid bloemkolen, courgettes, selder, asperges enz. Champignons worden niet letterlijk onder glas geteeld, maar behoren wel tot deze groep beschutte teelten. Deze teelt heeft een aandeel van 19% tot 15%. 

2011 is een opvallend jaar in de resultaten. Dit kan verklaard worden door de EHEC-crisis van 2011. 

Dit is een Vlaamse openbare statistiek: productierekening land- en tuinbouwbedrijven.