De eindproductiewaarde stijgt in 2022 sterk met +19,6% tot 7,5 miljard euro, maar ook de intermediaire kosten stijgen met +19,8%. Er zijn grote verschillen tussen de diverse sectoren. De bruto en netto toegevoegde waarde nemen gemiddeld gezien toe. De eindproductiewaarde ligt boven het gemiddelde van de vijf voorgaande jaren, maar de toegevoegde waarde ligt door de hogere intermediaire consumptie onder het vijfjarig gemiddelde.

De Vlaamse land- en tuinbouwsector realiseert in 2022 een eindproductiewaarde van 7,5 miljard euro. Daarvan is veruit het grootste deel (65%) afkomstig van de veeteelt. Tuinbouw en akkerbouw zijn goed voor respectievelijk 25% en 10%. De vijf belangrijkste subsectoren qua productiewaarde zijn melk en melkderivaten (1,67 miljard euro), varkens (1,60 miljard euro), groenten (890 miljoen euro), runderen (736 miljoen euro) en gevogelte (524 miljoen euro). Zij vertegenwoordigen samen 72% van de totale eindproductiewaarde.

In 2022 bedraagt het intermediaire verbruik 6,2 miljard euro. 54% hiervan is voor veevoer, 15% voor energie en 4% voor meststoffen. Uit de waarde van de eindproductie, het intermediaire verbruik en rekening houdend met de afschrijvingen en de netto subsidies kan de netto toegevoegde waarde geraamd worden.

De productiewaarde en intermediaire consumptie kennen een gelijke evolutie in 2022. De eindproductiewaarde stijgt met 19,6%. De meeste akkerbouw- en dierlijke sectoren deden het beter dan in 2021. Veel tuinbouwsectoren, met name fruit, groenten in openlucht en sierteelt, tekenen mindere resultaten op. Granen, aardappelen, suikerbieten en alle dieren en dierlijke producten stijgen qua omzet. De intermediaire consumptie neemt echter ook gevoelig toe. Zowel hogere veevoederkosten als veel hogere energiekosten dragen bij tot een sterke toename van de intermediaire consumptie. In 2022 bedraagt de netto toegevoegde waarde 956 miljoen euro, een stijging ten opzichte van 2021 maar nog steeds gevoelig lager dan de afgelopen jaren.

Dit is een Vlaamse openbare statistiek: productierekening land- en tuinbouwbedrijven.