In het vierde kwartaal van 2023 neemt de conjunctuur in de Vlaamse melkveesector opnieuw toe. De melkprijs stijgt en de totale variabele kosten dalen licht. De economische situatie blijft boven de referentieperiode 2017-2021 liggen. 

De melkveebarometer toont de economische situatie van Vlaamse melkveebedrijven per kwartaal. De verschillende indices vergelijken elk kwartaal met de vijfjarige referentieperiode 2017-2021 die overeenkomt met indexwaarde 100. Elk kalenderjaar schuift de referentieperiode één jaar op.

De index van het actuele brutosaldo stijgt van 121,7 in het derde kwartaal van 2023 naar 131,3 in het vierde kwartaal van 2023. Het voortschrijdend brutosaldo, als maatstaf voor de rentabiliteit van het laatste jaar, neemt in dezelfde periode wel af van 161,3 naar 140,0. 

In het vierde kwartaal van 2023 bedraagt de index van de opbrengsten 121,6, terwijl die van de variabele kosten gelijk is aan 113,1. De index van de opbrengsten wordt beïnvloed door de melkprijs, de prijs voor nuchtere kalveren en voor reforme melkkoeien. De index van de variabele kosten wordt beïnvloed door de mengvoederprijs, de energieprijs en de meststofprijs. 

De Vlaamse melkveebarometer geeft de resultaten weer van 2008 tot het vierde kwartaal van 2023 (van oktober tot en met december). Het rapport wordt viermaal per jaar gepubliceerd en bevat meer informatie. De voornaamste data, zoals de indices en de onderliggende bedragen per honderd liter melk, kunnen gedownload worden via bovenstaand figuur.