In het tweede kwartaal van 2023 daalt de conjunctuur in de Vlaamse melkveesector verder. De economische situatie ligt nog ver boven de referentieperiode 2017-2021.

De index van het actuele brutosaldo daalt van 170,9 in het eerste kwartaal van 2023 naar 136,1 in het tweede kwartaal van 2023. Het voortschrijdend brutosaldo, als maatstaf voor de rentabiliteit van het laatste jaar, daalt voor het eerst sinds het begin van 2021 van 194,4 naar 182,9. De index vergelijkt elk kwartaal met de vijfjarige referentieperiode 2017-2021 die overeenkomt met waarde 100. De referentieperiode schuift elk kalenderjaar één jaar op.

De melkprijs neemt verder af in het tweede kwartaal van 2023. De gemiddelde kwartaalprijs daalt van 50,80 euro per honderd liter in het eerste kwartaal van 2023 naar 42,84 euro per honderd liter in het tweede kwartaal van 2023. Dat is een daling van 7,96 euro per honderd liter of -16%.

In het tweede kwartaal van 2023 bedragen de opbrengsten gemiddeld 49,48 euro per honderd liter, terwijl de variabele kosten gelijk zijn aan 24,76 euro per honderd liter. Het bruto saldo bedraagt zo 24,72 euro per honderd liter. Het familiaal arbeidsinkomen komt neer op 12,06 euro per honderd liter. De economische parameters liggen zo allemaal beduidend boven het vijfjarig gemiddelde van 2017-202.

De Vlaamse melkveebarometer geeft de resultaten weer van 2013 tot het eerste kwartaal van 2023 (van januari tot en met maart). Het rapport wordt viermaal per jaar gepubliceerd.