In het derde kwartaal van 2021 neemt de conjunctuur in de Vlaamse melkveesector verder toe na eerdere stijgingen in de voorgaande kwartalen. De economische situatie blijft zo boven de referentieperiode.

De melkveebarometer toont de economische situatie van Vlaamse melkveebedrijven per kwartaal. De verschillende indices vergelijken elk kwartaal met de vijfjarige referentieperiode 2015-2019 die overeenkomt met indexwaarde 100. Elk kalenderjaar schuift de referentieperiode één jaar op.

De index van het actuele bruto saldo stijgt van 111,8 in het tweede kwartaal van 2021 naar 115,0 in het derde kwartaal. Het voortschrijdend bruto saldo, als maatstaf voor de rentabiliteit van het laatste jaar, bouwt voort op de positieve resultaten van de voorbije kwartalen en neemt toe van 100,1 naar 106,4.

In het derde kwartaal van 2021 bedraagt de index van de opbrengsten 113,2, terwijl die van de variabele kosten gelijk is aan 111,9. De index van de opbrengsten wordt beïnvloed door de melkprijs, de prijs voor nuchtere kalveren en voor reforme melkkoeien. De index van de variabele kosten wordt beïnvloed door de mengvoederprijs, de energieprijs en de meststofprijs. 

De Vlaamse melkveebarometer geeft de resultaten weer van 2012 tot het derde kwartaal van 2021 (van juli tot en met september). Het rapport wordt viermaal per jaar gepubliceerd en bevat meer informatie.