In het eerste kwartaal van 2021 neemt de conjunctuur in de Vlaamse melkveesector zeer beperkt toe na een eerdere stijging in het laatste kwartaal van 2020. De economische situatie komt zo voorzichtig boven de referentieperiode uit.

De melkveebarometer toont de economische situatie van Vlaamse melkveebedrijven per kwartaal. De verschillende indices vergelijken elk kwartaal met de vijfjarige referentieperiode 2015-2019 die overeenkomt met indexwaarde 100. Elk kalenderjaar schuift de referentieperiode één jaar op.

De index van het actuele bruto saldo stijgt van 99,7 in het vierde kwartaal van 2020 naar 100,1 in het eerste kwartaal van 2021. Het voortschrijdend bruto saldo, als maatstaf voor de rentabiliteit van het laatste jaar, neemt in dezelfde periode af van 98,3 naar 95,1. 

In het eerste kwartaal van 2021 bedraagt de index van de opbrengsten 103,1, terwijl deze van de variabele kosten gelijk is aan 105,4 De index van de opbrengsten wordt beïnvloed door de melkprijs, de prijs voor nuchtere kalveren en voor reforme melkkoeien. De index van de variabele kosten wordt beïnvloed door de mengvoederprijs, de energieprijs en de meststofprijs. 

De Vlaamse melkveebarometer geeft de resultaten weer van 2012 tot het eerste kwartaal van 2021 (van januari tot maart). Het rapport wordt viermaal per jaar gepubliceerd en bevat meer informatie.